© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels

Hoe een boek bestellen?


boek 3. Het ontstaan van landbouw en veeteelt 35€ (2014)

 

boek 1. van Pan tot Homo sapiens. 35€ (2de druk 2014)


boek 2. de maatschappij van jagers en verzamelaars. 35€. 2014


Twee boeken samen: 65€ (ipv 70€)

Drie boeken samen: 90€ (ipv 105€)

 

Stort het juiste bedrag op rekening:

België: 290-0239865-05      
NL, rest van Europa : BNP Paribas Fortis
IBAN nr.: BE96 2900 2398 6505  

Van: P&P, Rooigemlaan 30, B 9000 Gent, België.

Verzendingskosten inbegrepen.

Meer informatie over de boeken?

Klik op een van onderstaande covers.

 

Download de folder  (8 blz.) 
over de 3 boeken
Folder 2014 3 boeken.pdf
Folder 2014 3 boeken B.pdf
Folder 2014 3 boeken B.pdf
Folder met Woord vooraf 
van prof. dr. Jean Bourgeois
59 bladzijden uit Boek 3
Folder Boeken 6 blz 2012 Doct eerst Druk.pdf

Doctoraat: ‘Om zich te reproduceren moet
de mens zich ook ideologisch reprodu-ceren. Menselijke ideologie als factor van menselijke reproductie.’  
25€ + 5€ verzendkosten.

Stort het juiste bedrag op rekening:

België: 290-0239865-05,

uit NL: BNP Paribas Fortis, IBAN nr.:
BE96 2900 2398 6505 ,   voor: P&P, Rooigemlaan 30, B 9000 Gent, België.

 

.
Boek 3 uitgebreide folder.pdf
Boek 1 groot bestand pub.pdf
Boek 2 2014 63 blz.pdf
Folder met Woord vooraf 
door prof. dr. Rik Pinxten
59 bladzijden uit Boek 2

Bespreking door Frank Beke van
Het ontstaan van de landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië door Marc Vermeersch   (in de Zebra 22 januari 2015)        
 
(lees verder)

 

 

Rik Pinxten heeft het in zijn werk Schoon protest over het neoliberalisme. Het gaat dus wezenlijk over politiek. Zelfs nu ik al acht jaar uit de actieve politiek ben gestapt, viel het mij echt niet zo moeilijk om het in te leiden. Enige kennis van die vermaledijde ideologie, en wat men ervan in de praktijk wist en weet te brengen, is mij niet vreemd.

 

Helemaal anders is het gesteld met mijn kennis van de geschiedenis van de prehistorische mens. Die is vrijwel onbestaande. Ik herinner mij uiteraard nog een en ander uit mijn geschiedenisonderricht en ook uit de marxistische vorming die ik als pril militant kreeg. Het werk van  Frierich Engels over de oorsprong van het gezin, de privé-eigendom en de staat was toen als het ware verplichte lectuur.

Maar het boek van Marc Vermeersch over Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië maakte mij voor het eerst overduidelijk hoe ingrijpend de overgang is geweest van een maatschappij waarin de mens die leefde van jacht en visvangst en het verzamelen van voedsel, naar een samenleving gesteund op landbouw en veeteelt. In zijn algemeen besluit noemt Marc Vermeersch het ontstaan van landbouw en veeteelt een cultureel proces. Belangrijk is ook dat de mens die evolueert van louter voedselconsument naar voedselproducent, veel meer controle krijgt over zijn lot. Dat is een mooie illustratie van het dialectisch verband en de spankracht tussen maatschappelijke onderbouw en bovenbouw, dacht ik bij mezelf.

 

Echter voor je dat korte, maar pregnant geformuleerd algemeen besluit kunt lezen, heeft Marc Vermeersch je al 407 bladzijden meegenomen op een boeiende reis in tijd en ruimte. We overspannen een periode van 6.000 jaar, nl. van 10.000 tot 4.000 voor onze tijdrekening. En we zien hoe de landbouw zich van Zuidwest-Azië zich verspreidde over heel Europa, Arabië, Afrika en grote delen van Azië. De auteur overstelpt je haast met een zeer uitgebreide en gediversifieerde kennis. Hij benadert het thema vanuit heel diverse invalshoeken. Uiteraard is er de antropologie.  Maar er is ook de taalkunde, de geologie en de klimatologie, de archeologie, de plant- en dierkunde, de kunstgeschiedenis. En ik vergeet allicht enkele wetenschappelijke disciplines.

 

Mocht u nu denken dat het werk zwaar op de hand is, dan kan ik u meteen geruist stelen. Het is vlot geschreven, zeer overzichtelijk opgesteld. Kaarten, foto’s en wel gekozen illustraties, maar ook de typografische vormgeving en het kleurgebruik maken dat je nooit de weg verliest op je tocht doorheen de ongemeen grote hoeveelheid aan wetenschappelijke gegevens die Marc Vermeersch voor ons heeft verzameld. Leuk is bij voorbeeld dat hij letterlijk een groene lijn aangeeft die je sneller en gemakkelijk doorheen de geschiedenis leidt. Dan hoef je, zoals hij het zelf zegt, niet alle stukken over “botten en beentjes en de meer gespecialiseerde onderwerpen” te lezen. Ik heb wel de hele tekst gelezen en ik ben het spoor zeker niet bijster geraakt. Integendeel, uit de vele details heb ik leuke en leerzame dingen onthouden.

 

Wat je bij de lectuur almaar duidelijker wordt, is dat hoewel bijzonder veel facetten de ontwikkeling van de mensheid kenmerken, alles toch met alles te maken heeft. Er zijn zo veel kruisverbanden te leggen. Maar mag ons dat wel verwonderen? Want wat Rik Pinxten voor de actuele wereld zegt, geldt vanzelfsprekend evenzeer voor dit boek: hoe verschillend de mensen ook zijn, er is zo veel meer dat ze verbindt dan wat ze scheidt.

 

Het boek dat voorligt, is het derde deel in een reeks over de geschiedenis van de mens. Er komen er nog vijf. Een heel titanenwerk. Als we bedenken dat Marc Vermeersch ze bovendien in eigen beheer uitgeeft, dan verdient hij ons respect en onze erkentelijkheid en dankbaarheid.

 

Frank Beke 21.01.2015

 

 

villa orchidee

Verhuur van  ruimtes voor Opleidingen - Vergaderingen - Presentaties - Ontmoetingen - Recepties  - Brainstorming enzovoort

Gontrode heirweg 73, 9090 Melle. Vlot bereikbaar.

 In Boek 1 werden 91 nieuwe onderwerpen 
Opgenomen en/of geïllustreerd.
In Boek 2 zijn 39 nieuwe punten.
Klik hier voor de volledige lijst Boek 1

Klik hier voor de volledige lijst Boek 2

Blogs over de geschiedenis van de mens

de geschiedenis van de mens

In welke boekhandels kunnen de
boeken verkregen worden?

Folder met Woord vooraf 
van prof. dr. H.Balthazar
55 bladzijden uit Boek 3

Interview voor Radio 1 met Frank Stappaerts over het derde boek

(Lees hier de tekst)

Tekst met een overzicht van alle lezingen van Dr. Marc Vermeersch

(Klik op bovenstaande regel om de tekst te downloaden.)

Binnenkort:
Stenen hoofden in Göbekli Tepe

Een Homo sapiens 315.000 jaar geleden?
In Jebel Irhoud, Marokko, werd een schedel gevonden die 315.000 jaar oud is. Sapiens?

De Dravidische taalfamilie
In het zuiden van India bestaat een oude taalfamilie die zou kunnen verspreid geweest
zijn met de landbouw. Een tak, Barhui, komt ook voor in Pakistan.

Neanderthal kunst in Spanje, 64.800 BP
In Spanje werden grotschilderingen die de vraag of neanderthalers kunst konden
maken definitief oplost. Eén grot in Noord-Spanje en drie in het Zuiden tonen dat aan.

Algemene inleiding over de vroegste geschiedenis van de mens

Cursus in 4 sessies ‘geschiedenis van de mens’. Het begin.     

De neanderthalers, onze nauwste verwanten     

De oorsprong van …

De oorsprong van ideologie en religie, in darwinistische zin   

De oorsprong van kunst en esthetisch gevoel, in darwinistische zin  

De oorsprong van geweld, in darwinistische zin     

Het ontstaan van de liefde en het gezin, in darwinistische zin   

Over ideologie en religie

De oorsprong van ideologie en religie.      

De vooroudercultus, oudste religie van de mens, ouder van alle religies

Het totemisme, de relatie tussen mens en dier in de prehistorie  

De oudste heilige plaatsen van de wereld      
1302, Klassenstrijd in Vlaanderen       

De onderdrukking van de vrouw, in evolutionair en historisch perspectief

Het ontstaan van de landbouw   

 

Ook een lezing organiseren?
Marc.Vermeersch@gmail.com

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief

(6) geweld van mannen tegen vrouwen

(5) het ontstaan vd liefde / sociaal vaderschap

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (4) Dominantie van de mannen

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (3) Verschillen tussen man en vrouw

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (2) De verhouding man–vrouw bij de mens

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1b) chimpansees en bonobo’s

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1a) chimpansees en bonobo’s

God en de vrouw: het is complexer