© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels

Boek 2

p. 35. Kow Swamp, foto van een schedel met sterk teruglopend voorhoofd (92)

p. 90-91. Schilderij van Robert Dowling van Tasmaniërs in 1860. (93)

p. 151. Kunst, Schwaben het Florence van het aurignacien (94-97)

p. 152-153. Der Löwenmensch, combinatie mens en dier (98)

p. 153-154. De Venus van Hohle Fels (99)

p. 155. De Venus van Galgenberg, met illustratie (100)

p. 157. Twee illustraties van de Grotte Cosquer (101-102)

p. 160. Drie illustraties van schilderijen in de grot van Altamira (103-105)

 

p. 369. Het sociaal karakter van de mens. Wat is ‘Theory of Mind’, Theorie van de Geest’? (106)

p. 369. Mensenkinderen hebben een aangeboren aanleg voor ‘Theory of Mind’ (107)

p. 370. Bij de mens ontwikkelden ToM en samenwerking zich parallel (108)

p. 371. Tot vijf  of meer niveaus diep (109)

p. 371. Een verband tussen Theory of Mind en gesproken taal (110)

p. 373. De drijvende kracht: de sociale intelligentie hypothese (111)

p. 376. Patternicity, rationalisatie werd sterker (112)

p. 376. Wat was het voordeel van Patternicity, het e-herkennen van patronen? (113)

p. 379. De mens werd een dier met een ideologie (114)

p. 379. Motivatie werd sterk ideologisch (115)

p. 381. Motivatie en voorouders (116)

p. 381. Motivatie en troost (117)

p. 381. Motivatie is soms hypocriet (118)

 

p. 382. Negatieve aspecten van ideologie.

             Het gebruik van geweld om ideologische redenen (119)

p. 382. Nadelen van menselijke ideologie: de hoge prijs (120)

p. 383. Nadeel ideologie: individuele nadelen en ziektsverschijnselen (121-122)

p. 384. Nadeel ideologie: pestgedrag, ideologie en klassenmaatschappijen. Ideologie en andere vormen van                                     onderdrukking zoals die van de vrouw door de man. (123-125)

p. 384. Ideologie kan leiden tot moord en zelfmoord. (126)

p. 385. Nadeel ideologie: besluit (127)

 

p. 386. Kennis en ideologie moesten gereproduceerd worden. (128)

p. 386. Kennis van de !Kung (129)

p. 387. Hoe werd kennis gereproduceerd? (130)

p. 388-390. De Mens heeft eigenschappen waardoor hij snel van andere mensen kan leren. (131)

p. 390. Hoe leren mensenkinderen? (132)

p. 391. Het ontstaan van de oudste religie, de vooroudercultus (133)

p. 391. Nuttige functies voor de vooroudercultus (134)

p. 391. De vorm die de oudste religie aannam had diepe wortels (135)

p. 391. De reproductie van bovennatuurlijke entiteiten (136)

p. 391. De parallel tussen de verhouding kinderen-ouders en levenden-voorouders in de vooroudercultus (137)

p. 392. Hoe oud is de vooroudercultus (138)

 

Nieuwe punten en illustraties in Boek 1 (2014)

In vergelijking met de uitgave van 2008 werden in de versie 2014 niet minder dan

47 nieuwe punten en illustraties opgenomen.

2
Boek 2 2014 63 blz.pdf

Klik hier voor de volledige lijst Boek 1